1. HUSSTØVMIDER LEVER AF STØV

FUP! Husstøvmider lever af afstødte hår og hudskæl fra mennesker og dyr. Det er dog alligevel vigtigt at holde støvet for døren, for husstøvmiderne bliver ofte fanget i støvet og koloniserer.


2. ASTMA OG HØFEBER HÆNGER SAMMEN

FAKTA! Astma og høfeber har indflydelse på hinanden. Mere end 80% af børn over 5 år med astma, har også allergi, og hos en stor del af disse børn er der tale om allergier, som indvirker på deres astma. 70% af børn med astma har også høfeber, og op mod 30% af børn med høfeber har astma. 

Det er veldokumenteret, at mangefuld behandling af høfeberen  øger risikoen for dårlig kontrol af astmaen, og det er derfor vigtigt at behandle begge sygdomme effektivt. 

3. DER FINDES ALLERGIVENLIGE HUNDE OG KATTE

FUP! Der findes ingen allergivenlige hunde- eller katteracer. Selv hvis der er tale om hunde og katte, der er helt hårløse, producerer de stadig skæl, spyt, urin og afføring, som indeholder allergifremkaldende proteiner og kan udløse allergiske reaktioner.

4. JO KRAFTIGERE REAKTION I PRIKTEST OG BLODPRØVE, DESTO KRAFTIGERE ALLERGI

FUP! Der er ikke fundet nogen konsekvent sammenhæng mellem størrelsen af reaktionen i priktesten og mængden af allergiantistof(IgE) i en blodprøve og sværhedsgraden af den pågældende allergi. 

5. BØRN FØDT VED KEJSERSNIT HAR ØGET RISIKO FOR ASTMA OG ALLERGI

FAKTA! Det er veldokumenteret, at kejsersnit øger risikoen. Det skyldes, at børn, der er født vaginalt, har en mere varieret tarmflora, end børn født ved kejsersnit, og blandt andet dette er forbundet med nedsat risiko for at udvikle allergi.

Kilde: Astma-Allergi Danmark og allergilæge Jesper Brandt Andersen.