Allergivenlig maling og spartel


I mange malinger og spartelmasse findes konserveringsmidlet MI, som er et stærkt allergifremkaldende stof. Det kan irritere følsomme lunger og give konserveringsmiddel-allergi.

Allergien over for MI varer resten af livet – hvis du først har fået det, så der er god grund til at forebygge.


Hvad er MI egentlig?

MI er en forkortelse for methylisothiazolinon. MI er et konserveringsmidel, som anvendes i forskellige forbrugerprodukter for at forhindre vækst af bakterier og andre mikroorganismer.

MI er stærkt allergifremkaldende og er én af de hyppigste årsager til allergi over for konserveringsmidler. Cirka 5 procent af eksempatienter er allergiske over for MI. Allergi over for MI kan give udslæt, rødme og kløe på huden. Fx efter kontakt med rengøringsmidler, sæber eller andre produkter, der er konserveret med MI.

De seneste år har man set en stigning i antallet af personer som udvikler allergi over for MI efter at have opholdt sig i nymalede rum. Det skyldes en luftbåren kontakt med MI, idet MI afdamper fra malingen til luften. Allergien giver udbredte udslæt, særligt i ansigt og på hænder, som naturligt ikke er tildækket af tøj. Allergien kan også give forværring af astma.

Kilde: Astma-Allergi Danmark.